This page is also available in English:Increased lock capacity in a natural paradise

Zvýšená kapacita plavební komory v panenské přírodě
Firma BÜSCH kombinuje

Mazury na severu Polska patří pravděpodobně k nejkrásnějším, nejzelenějším a nejzachovalejším původním přírodním regionům v Evropě. Za nejimpozantnější je pokládána mazurská oblast jezer v okolí jezera Beldan a Nidzského jezera, která jsou propojena Malým a Velkým jezerem Guzianka.

Mezi jezerem Beldan a jezery Guzianka se již od roku 1879 nachází plavební komora „Guzianka“, která překonává rozdíl dosahující 2 až 3 m mezi vodními hladinami obou jezer, a je díky tomu dodnes důležitým dopravním uzlem na cestě k Velkým Mazurským jezerům. Tuto plavební komoru pravidelně využívají velké lodě pro přepravu cestujících, turistické jachty i kanoe. Odhaduje se, že touto plavební komorou ročně propluje až 15 000 plavidel.

Výrobky BÜSCH regulují „Guzianku 2“

Plavební komora „Guzianka 2“ je v provozu již od června 2020. Svou délkou 50 m, šířkou 7,5 m a hloubkou 2 m umožňuje tato plavební stavební komora proplutí dvojnásobného počtu lodí, tzn. 4 až 5 lodí za hodinu.

Pro permanentní provoz vybavila firma BÜSCH konstrukci tohoto moderního zařízení celkem 4 šoupátky z ušlechtilé oceli XL4 o velikosti 1,2 × 1,2 m a elektropohony s variabilním počtem otáček. Šoupátka a pohony fungují jako centrální klapky plavební komory a vyrovnávají rozdíl mezi vodními hladinami obou jezer.

V nové plavební komoře bylo přihlédnuto i k průplavu pro ryby a tento je regulován dvěma stavidly BÜSCH XL3.

Video Guzianka 2

XL4 Spindelschieber mit BEAservo
XL4 Spindelschieber mit BEAservo
XL3 Rinnenschütz
XL3 Rinnenschütz

Nejnovější informace:   Zpravodaj odebírat

Novinky Následujících akcích