This page is also available in English:More products

Ostatní produkty

Přepady

Přepady

Pro optimální regulaci výšky hladiny vody nebo rychlé vyprazdňování filtračních nádrží v úpravnách vody

více
Koncové klapky

Koncové klapky

Zařízení k zamezení zpětného vzdutí pro odvodňování a ochranu před povodněmi, jakož i trojstranně těsnicí použití v kanálech a stokách

více
Hradící desky

Hradící desky

Dočasné uzávěry stok nebo jiných staveb z důvodu údržby a kontroly nebo ochrany před povodněmi

více
Montážní kusy, tvarovky

Montážní kusy, tvarovky

Montážní kusy pro montáž a demontáž armatur nebo čerpadel, jakož i tvarovky s těsnicí manžetou

více