This page is also available in English:Control Technology

Ovládaci technika

Na míru šitá ovládací technika

Zkoncipujeme, postavíme a nainstalujeme vám vaše ovládání výrobního zařízení, které je střiženo přesně na Vaše požadavky.

V úzké spolupráci s vámi a nezávisle na použitých armaturách a pohonech vám vytvoříme ovládací techniku pro vaše zařízení. Tuto vám na přání rádi zapojíme do případně už dostupného ovládání

Více než "OTEV" a "ZAV"

Ovládání výrobního zařízení může vedle vlastního ovládání armatur převzít další úkoly. Sledování hlášení chyb a poruch a jejich předávání na operační středisko výrazně zvýší procesní spolehlivost.

Předáním, vyhodnocením a zpracováním signálů externích senzorů nebo čidel, např. koncových spínačů, můžeme ovládání rozšířit na regulaci.

Safety first

Samozřejmě obsahují BÜSCH Ovládání všechny pro bezpečnost důležité přípravky komponenty, které odpovídají běžným normám a technickým směrnicím.

Procesní spolehlivost celého zařízení se neustále nachází v ohnisku našich elektro-plánovačů a vývojářů.

Všechno z jedné ruky

Rádi vám nabídneme nepřetržitý servis z jedné ruky - od kompletního zařízení, sestávajícího z uzavíracích armatur el-pohonů a ovládání až po instalaci a uvedení do provozu včetně kompletní dokumentace.

Ovládaci technika

Rádi Vám poradíme
+420 518 628 646

Obrázky výrobků

BÜSCH Ovládání
BÜSCH Ovládání
Otevřená ovládací skříň
Otevřená ovládací skříň
BEA BÜSCH Elektro-pohon s vlastním ovládáním
BEA BÜSCH Elektro-pohon s vlastním ovládáním
Ovládací skříň pro armaturu zabudovanou v šachtě
Ovládací skříň pro armaturu zabudovanou v šachtě