This page is also available in English:XL3 channel penstock lowering type

XL3-LT Žlabové stavítko s padací deskou

Šoupátko s padací deskou - princip

Šoupátko s padací deskou se otvírá tak, že šoupátková deska sjíždí dolů. Médium proudí při otevírání a v otevřeném stavu nad šoupátkovou deskou.

Šoupátka s padací deskou se používají při aplikacích, v nichž je důležité seřídit úroveň média na určitý stupeň.

Zobrazení principu šoupátka s padací deskou

Technická data

 • Třístranně těsnící armatura ve velikostech až do 4000 x 4000 mm.

 • Pro pravoúhlé otvory k připevnění hmoždinkami na stěnu

Parametry těsnění

 • Velmi dobrá kvalita těsnění pomocí těsnění ve vlastním šoupátkovém rámu
 • Z ušlechtilé oceli: perfektní, hladká povrchová plocha.
 • Konstantní dobrá těsnost, nezávisle na tlaku vody. 
 • Standardní tlak  přiměřeně výšce šoupátkového listu.
 • Těsnění je možné kdykoliv vyměnit vytažením šoupátkové desky.
 • Odpadní vodě odolný těsnící materiál

Montážní výhody

 • Všechna těsnění už jsou namontována.
 • Rychlá a jednoduchá montáž jen několika hmoždinkami.
 • Žádné dodatečné práce s nastavováním šoupátka nejsou nutné.
 • Žádné dodatečné práce s nastavováním šoupátka, klín se nemusí dodatečně seřizovat.

Výhody pro uživatele

 • Nevyžadující údržbu
 • Samočistící vřetenová matice.
 • Trvalá provozní bezpečnost.
 • Vysoká provozní jistota na základě vynikající těsnosti.

Odolnost proti korozi

 • Maximální ochrana proti korozi použitím  ušlechtilé oceli se závěrečným mořením v lázni a pasivováním ve vlastní mořicí lince

Oblasti použití

 • Komunální a průmyslové čistírny odpadních vod
 • Dešťové zadržovací nádrže
 • Protipovodňová ochrana
 • Elektrárny
 • Pro nejvyšší nároky životního prostředí

Materiály

 • Rám: ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
 • Šoupátková deska: ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
 • Těsnění: EPDM, vodě odolné nebo NBR
 • Vřeteno: ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
 • Vřetenová matice: GC-CuSn 12, mořské vodě odolný bronz
 • Kotvící materiál: ušlechtilá ocel 1.4571

 Jiné materiály na poptávku