This page is also available in English:Customized penstocks

VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO NA ZAKÁZKU

VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO NA ZAKÁZKU

VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO NA ZAKÁZKU

VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO NA ZAKÁZKU

Detaily

Šoupátko s "nosem"

Toto XL4-šoupátko velikosti 2000 × 2000 mm těsní přímo na betonové dno. Dno má vypouštěcí propad, který je utěsněn nosem ze šoupátkové desky.

Ke konstrukci byl sejmut profil dna a zobrazen v CAD-systému. Tak mohla být šoupátka  konstruována a vyrobena přesně na toto koryto.

Šoupátko s "Nosem"

Protipovodňové šoupátko umožňuje odběr chladicí vody

Toto XL4 ve velikosti 1800 × 1300 bude použitova např. při ochraně před povodněmi na řece Mohan v Německu.

Aby se pro za retenční hrází nacházející průmyslový podnik zajistilo zásobení chladicí vodou z Mainu také během trvající povodně, bylo na šoupátkovou desku uzavíracího šoupátka XL4 nasazeno SAFOX DN300. SAFOX může být ovládán nezávisle od XL4. Průmyslový podnik může být nezávisle na povodni zásobován chladicí vodou a pokračovat ve své výrobě.

Protipovodňové šoupátko

Šoupátko s ke korytu přizpůsobeným dnem

Po sejmutí rozměrů na místě samém bylo zkonstruováno uzavírací šoupátko XL4 ve velikosti 3000 × 2260mm. Dno šoupátka je přesně přizpůsobeno na neobvyklý tvar dna koryta a splňuje tak svou úlohu jako protipovodňové šoupátko s velmi dobrými těsnícími hodnotami.

Šoupátko s přizpůsobeným dnem

Trojúhelníkové hradítko

Tato šoupátka s trojúhelníkovou šoupátkovou deskou jsou použita v lapači písku. Tato šoupátka mají šířku 750 mm a výšku 400 mm a těsní na ocelovém dně.

Trojúhelníkové hradítko

Rádi Vám poradíme.

Kontaktní

Rádi Vám poradíme.