This page is also available in English:Cerificates

ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 BÜSCH Technology GmbH.

Produkcja i technologia spawania

Od grudnia 2011 roku posiadamy certyfikat zgodności z DIN18800-7:2008-11 dla wytwarzania konstrukcji stalowych.

Instytut technologii spawania i Instytut badawczy w Halle GmbH Niemcy, poświadczają wystawionym certyfikatem najwyższą jakość procesów produkcji BÜSCH Armaturen Geyer, zastosowanych do produkcji zasuw wrzecionowych i innej armatury zgodnie DIN 19704, hydrauliczne konstrukcje stalowe.

Zakładowa kontrola jakości

BÜSCH posiada potwierdzenie zgodności zakładowej kontroli produkcji komponentów i urządzeń stalowych do EXC2 zgodnie z EN 1090-2.

Ten certyfikat potwierdza, że wszystkie procedury dotyczące oceny i weryfikacji trwałości, właściwości użytkowych opisanych w EN1090-1:2009 i A1:2011 są stosowane, oraz że kontrola produkcji spełnia wszystkie postanowienia i wymogi w nim zapisane.

WRAS - certyfikat

Uszczelki EPDM używane przez BÜSCH Technology GmbH spełniają wymogi wynikające z normy BS 6920-1: 2000 do zastosowania w środowisku wody pitnej.

Certyfikat WRAS do odnalezienia w Katalogu WRAS pod numerem 1109543.

ATEX - certyfikat dla napędu BEA BÜSCH Electric - Actuator

Napęd BEA BÜSCH Electric - Actuator jest certyfikowany przez TÜV Süd i dopuszczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem, zgodnie z Dyrektywą EU - 94/9 / EC (ATEX). z zastosowaniem napędu BEA (ATEX) w strefach 1 i 2 (gaz - atmosfera) i strefach 21 i 22 (płyn - atmosfera) z parametrami II 2GD c IIB T4 T135 ° -30 ° C ≤ TA ≤ +40 ° C.

PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

Certyfikat PZH dla urzadzeń Buesch dla aplikacji w instalacjach wody pitnej.

Drukuj