This page is also available in English:Cerificates

ISO 9001:2015

BÜSCH Management GmbH z zakładami produkcyjnymi/firmami: BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH, BÜSCH Armaturen Geyer GmbH, BÜSCH Technology GmbH oraz BÜSCH Armaturen spol. s r.o. posiada certyfikat zgodności z ISO 9001:2015.

DVGW CERT

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH posiada certyfikat zgodności z DVGW GW 336-2 (01.09.2010)

Certyfikat spawalniczy

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH posiada certyfikat zgodności z DIN EN 1090-2 EXC3

BÜSCH Armaturen spol. s r.o. posiada certyfikat zgodności z EN ISO 3834-2:2021

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH posiada certyfikat zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą EN 1090-2 EXC3

WRAS - certyfikat

Uszczelki EPDM używane przez BÜSCH Technology GmbH spełniają wymogi wynikające z normy BS 6920-1: 2000 do zastosowania w środowisku wody pitnej.

Certyfikat WRAS do odnalezienia w Katalogu WRAS pod numerem 1109543.

ATEX - certyfikat dla napędu BEA BÜSCH Electric - Actuator

Napęd BEA BÜSCH Electric - Actuator jest certyfikowany przez TÜV Süd i dopuszczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem, zgodnie z Dyrektywą EU - 94/9 / EC (ATEX). z zastosowaniem napędu BEA (ATEX) w strefach 1 i 2 (gaz - atmosfera) i strefach 21 i 22 (płyn - atmosfera) z parametrami II 2GD c IIB T4 T135 ° -30 ° C ≤ TA ≤ +40 ° C.

ATEX - EU certyfikat dla zasuw wrzecionowych i zastawek kanałowych CP, XL, SAFOX, XM4

Niniejszy certyfikat UE potwierdza posiadanie i przechowywanie dokumentów dla wskazanego wyrobu zgodnie z art. 13 ust. (1) b) ii) Dyrektywy Rady UE nr 2014/34/UE dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w obszarach atmosfer wybuchowych (ATEX). Niniejszy certyfikat opiera się na dokumentach dostarczonych do TÜV AUSTRIA SERVICES GmbH.

PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

Certyfikat PZH dla urzadzeń Buesch dla aplikacji w instalacjach wody pitnej.

Ściągnij

ISO - certyfikat BÜSCH Management GmbH
PDF1,4 MB
DVGW GW 336-2
PDF574 kB
Certyfikat spawalniczy BÜSCH Armaturen Geyer GmbH EXC 3 zgodnie z EN 1090-2
PDF859 kB
Certyfikat spawalniczy BÜSCH Armaturen spol. s r.o. EN ISO 3834-2:2021
PDF397 kB
Certyfikad zakładowej kontroli produkcji BÜSCH Armaturen spol. s r.o. zgodnie z EN 1090-2 Cl. EXC 2
PDF439 kB
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji BÜSCH Armaturen Geyer GmbH EXC 3 zgodnie z EN 1090-2
PDF766 kB
WRAS - certyfikat
PDF797 kB
ATEX – certyfikat dla napędu BEA® BÜSCH Electric-Actuator
PDF52 kB
ATEX – certyfikat dla zasuw wrzecionowych i zastawek kanałowych CP, XL, SAFOX
PDF601 kB
ATEX – certyfikat dla zasuw wrzecionowych XM4
PDF196 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH MAS_AP S235JR
PDF527 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Obudowy teleskopowe EURO_PATENT
PDF474 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Wstawki montażowe S235JR_epoxy
PDF488 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH CP3 DIN 19569
PDF492 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH CP4 DIN 19569
PDF493 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Klapy zwrotne DIN 19569
PDF476 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH MAS_AP 1.4301_1.4571
PDF516 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Napęd elektryczny BEA
PDF526 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Napęd mobilny MOBITORQ 400
PDF484 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Napęd mobilny MOBITORQ 600
PDF489 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Napęd mobilny MOBITORQ
PDF477 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Obudowy teleskopowe NIROMAX
PDF476 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Przelew teleskopowy DIN 19569
PDF473 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Przelew uchylny DIN 19569
PDF490 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH SAFOX EN12266
PDF477 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Szandor wielobelkowy DIN 19569
PDF473 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH Wstawki montażowe 1.4301_1.4571
PDF487 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH XL3 DIN 19569
PDF494 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH XL3 EN12266
PDF508 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH XL4 DIN 19569
PDF498 kB
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych BUESCH XL4 EN12266
PDF472 kB
Atest Higieniczny PZH Zasuwy, Zastawki, Klapy zwrotne
PDF756 kB
Atest Higieniczny PZH Wstawki montażowe typ BF2,BF3,BF4 1.4571
PDF573 kB
Atest Higieniczny PZH Wstawki montażowe typ BF2,BF3,BF4 S235JR_epoxy
PDF592 kB