This page is also available in English:Flood protection

Powódź ochrona

Zasuwy wrzecionowe

Zasuwy wrzecionowe

Zasuwy wrzecionowe i zastawki dla urządzeń wodociągowych, instalacji hydrotechnicznych, oczyszczalni ścieków, kolektorów ściekowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Więcej
Systemy zaporowe

Systemy zaporowe

Tymczasowe zapory kanałów lub innych konstrukcji do prac konserwacyjnych i inspekcyjnych lub dla ochrony przeciwpowodziowej

Więcej
Napędy

Napędy

Siłowniki elektryczne, akumulatorowe i solarne dla różnych zastosowań

Więcej