This page is also available in English:Process measuring and control technology

Technologia pomiaru i kontroli procesów
Kontrola systemu


Technologia pomiaru i kontroli procesów
Kontrola systemu

BÜSCH oferuje zindywidualizowaną technologię sterowania dla instalacji, niezależnie od zastosowanych zastawek i napędów. Niezależnie od tego, czy jest to całkowicie nowo projektowany obiekt, czy jako integracja procesu z już istniejącymi systemami. Oprócz rzeczywistej kontroli zastawek systemy sterowania armaturą wykonują również inne zadania. Monitorowanie komunikatów o błędach i usterkach oraz ich przesyłanie do centrum sterowania znacznie zwiększa bezpieczeństwo procesu i eksploatacji. BÜSCH oferuje również kompleksowy pakiet składający się z zastawek, siłowników elektrycznych, techniki sterowania, instalacji urządzeń, uruchomienia i dokumentacji wykonawczej.

Technologia pomiaru i kontroli procesów – Kontrola systemu

Detale

Zakres

 • Projekt koncepcji sterowania procesem w ścisłej współpracy z klientem
 • Tworzenie schematów obwodów i tworzenie programu PLC w tym: wizualizacja
 • Produkcja skrzynek sterowniczych
 • Instalacja i uruchomienie systemów na budowie
 • Testowanie systemów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji wykonawczej

Dodatkowe zadania

Oprócz obsługi zastawek technologia sterowania BÜSCH realizuje dodatkowe zadania, takie jak np.:

 • Logika sterowania (przez PLC) do interakcji kilku zastawek (np. Wstrzymanie wody do celów gaśniczych)
 • Udostępnianie, ocena i przetwarzanie komunikatów o błędach
 • Przetwarzanie sygnałów zewnętrznych z czujników, wyłączników krańcowych, wskaźników poziomu wody (np. z systemu sygnalizacji w przypadku pożaru)

Dostosowanie/Ulepszenia

 • Sterowanie PLC, w tym. wizualizacja z panelem dotykowym
 • Podtrzymywanie bateryjne za pośrednictwem paneli słonecznych
 • Zasilanie awaryjne
 • Zdalny dostęp przez Internet

Bezpieczeństwo

Technologia sterowania BÜSCH obejmuje wszystkie niezbędne urządzenia i komponenty związane z bezpieczeństwem, spełniające obowiązujące przepisy i dyrektywy, takie jak:

 • DIN
 • VDE
 • DVGW
 • DGUV

Ścieki odprowadzaniaPowódź ochronaEnergetyka dostawy

KORZYŚCI

INDYWIDUALNE DOSTOSOWANIE SYSTEMU

W ścisłej współpracy z Państwem, niezależnie od stosowanych zastawek i napędów, projektujemy, montujemy i instalujemy system sterowania instalacją, który jest precyzyjnie dostosowany do wymagań

AKTUALIZACJE

Na życzenie możemy zintegrować system sterowania BÜSCH z istniejącym systemem sterowania

WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Nasza kompleksowa obsługa Państwa projektów: kompletny system, składający się z zastawek, siłowników elektrycznych i technologii sterowania, łącznie z montażem, uruchomieniem i pełną dokumentacją

Chętnie pomożemy.

Kontakt

Podobne produkty

BEA<sup>©</sup> Elektryczny napęd wieloobrotowy

BEA© Elektryczny napęd wieloobrotowy

Elektryczne napędy wieloobrotowe o zmiennej prędkości przeznaczone do pracy ciągłej oraz elektryczne napędy wieloobrotowe do pracy regulacyjnej

Chętnie pomożemy.